Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού 2022

Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού 2022


5/8 Γιώργος ΑΛΚΑΙΟΣ

6/8 Γιώργος ΤΣΑΛΙΚΗΣ, KINGS, BOSSIKAN, Άσπα, MC Daddy

7/8 ΠΥΞ ΛΑΞ